Vườn cam Xã Đoài muộn

Vườn cam Xã Đoài muộn. Vườn cam này đã 10 năm tuổi nén rất ngọt, lại k bị khô đầu
02/07/2018
Facebook: https://www.facebook.com/xuanhang.vo.9
Vườn cam Xã Đoài muộn

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin mới nhất