Vì vậy, dù là phật tử hay không là phật tử, mỗi người đều cần hướng tới điều thiện là cái đức

Vì vậy, dù là phật tử hay không là phật tử, mỗi người đều cần hướng tới điều thiện là cái đức. Đức là làm lợi ích cho mọi người, muôn loài vạn vật. Cái đức chính là cái đẹp của con người: Ý đức là khởi lên tâm giúp đỡ; khẩu đức là những lời nói giúp đỡ; thân đức là những việc làm giúp đỡ. Tích đức là ở đó. Nếu thân, ý, khẩu mà làm người khác đau khổ là tổn đức.
11/12/2017
Facebook: https://www.facebook.com/trambaby1208
Vì vậy, dù là phật tử hay không là phật tử, mỗi người đều cần hướng tới điều thiện là cái đức

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin mới nhất