TRIỀU VỌNG Ta về tìm sắc hương xưa Thấy em chiếc bóng bên bờ nhân gian Đường thu xác lá hanh vàng Rụ

TRIỀU VỌNG Ta về tìm sắc hương xưa Thấy em chiếc bóng bên bờ nhân gian Đường thu xác lá hanh vàng Rụng vào sương khói đa đoan kiếp người Dây tình trói buộc chưa thôi Buồn đau đổ trút ngàn khơi chẳng vừa Ta về tự cõi hoang sơ Từ vô thỉ đến mịt mờ vô chung Nghiệp đời gieo gặt chưa xong Thì thôi lệ chẳng khô dòng đâu em Duyên tình tiền kiếp không tên Thả vào biển khổ lênh đênh phận người Về đi em hãy về thôi Ru ta nguồn cội một đời bao dung Du Tử Huỳnh 17/09/2016
13/08/2019
TRIỀU VỌNG Ta về tìm sắc hương xưa Thấy em chiếc bóng bên bờ nhân gian Đường thu xác lá hanh vàng Rụ

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin mới nhất