Trần Hoài Thư một người có lòng với văn học nước nhà như tác giả Nguyễn Văn Lục vẫn nhắc

Trần Hoài Thư, một người có lòng với văn học nước nhà, như tác giả Nguyễn Văn Lục vẫn nhắc.
Nhưng ở đây tôi lại thấy ở Trần Hoài Thư một con người có góc nhìn và cách suy tư không theo lối mòn, không theo đuôi quần chúng. Và đã chỉ ra một điều làm chúng ta giật minh.
06/05/2019
Trần Hoài Thư một người có lòng với văn học nước nhà như tác giả Nguyễn Văn Lục vẫn nhắc

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin mới nhất