Thực sự đạo Phật thường đề cập đến từ bi và trí tuệ

Thực sự đạo Phật thường đề cập đến từ bi và trí tuệ. Tức từ bi phải đi kèm với trí tuệ, không phải từ bi mà thiếu trí tuệ. Thầy nhớ có một Hòa thượng nói rằng có từ bi không có trí tuệ thì trở thành một Bồ-tát ngu ngốc. Vì vậy, chúng ta không nên làm Bồ-tát ngu ngốc, tức thiếu trí tuệ, vì đạo Phật là đạo trí tuệ. Đức Phật làm bất cứ điều gì đều do trí tuệ chỉ đạo. Có thể khẳng định tất cả Phật tử theo con đường của Đức Phật là tăng hiểu biết mình lên cao nhất. Hiểu biết cao nhất là Phật, gọi là trí tuệ.
12/06/2019
Thực sự đạo Phật thường đề cập đến từ bi và trí tuệ
1 bình luận:
Hạ Long
12-06-2019, 05:30:02
Có rất nhiều người Tu,nhưng lại không Ngộ về Phật Pháp nha anh Cường.

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin mới nhất