Thưa chu LS Pha m Ngo c Hưng Cha u k gio i luâ t như chu k la m thơ hay như chu nhưng co điê u cha u

Thưa chú LS Phạm Ngọc Hưng. Cháu k giỏi luật như chú, k làm thơ hay như chú nhưng có điều cháu hiểu sh hơn chú vì cháu sống với nó lâu hơn chú và cháu hiểu ngiười dân sh ntn, sh rất hiền nhưng vì sao người dan hm nay lại ntn, k phảo vì họ bức xúc cho môi trường mà vì có một số đối tượng đả kích động người dân, cung cấp tiền để họ có thể sống chết với nó. Cháu xin chia sẻ bài viết này để chú đọc để chú có thể có cái nhìn đa chiều về rác quê hương
11/09/2019
Thưa chu LS Pha m Ngo c Hưng Cha u k gio i luâ t như chu k la m thơ hay như chu nhưng co điê u cha u

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin mới nhất