. PHẬN TỨ PHƯƠNG (22)

. PHẬN TỨ PHƯƠNG (22)
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@ VÔ CỰC MIỆNG @@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
NHÌN....nhận đúng sai đời xuất từ.....MIỆNG
RÕ.....thấu tâm người tiếc thay cho.....ĐỜI
ĐỜI.....người lắm kẻ lòng dạ rất......GIAN
TA.......nhìn thấy rõ tâm can vật.........ÁC
LUYỆN.....rèn miệng đời gian ác đâu......TA
VÔ.......tài vô đức ác miệng, ta......CHẤP
CỰC......đại ta luyện miệng đã hoàn.....TẤT
MIỆNG.....ác miệng gian chấp hết tất....CẢ
@@@@@@@ SANG BẰNG @@@@@@@
@@@@@ MIỆNG ĐỜI GIAN ÁC @@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
09/12/2017
Facebook: https://www.facebook.com/kendu.hop
. PHẬN TỨ PHƯƠNG (22)

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin mới nhất