. PHẬN TỨ PHƯƠNG (21)

. PHẬN TỨ PHƯƠNG (21)
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@ LUẬT NHÂN QUẢ @@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
NHÂN.....hay vật kiếp đời đều theo.....LUẬT
QUẢ......báo nợ vay nhân quả luật......ĐỜI
MUÔN.kiếp muôn đời ta muốn thành.NHÂN
ĐỜI.....không thành vật ta ngộ đắc.....QUẢ
CÔNG.....ngộ đắc quả mọi sự hơn......VẠN
BẰNG.....thừa nhân tính xấu xa thành.....VẬT
TẠO.......nghiệp gì thì cũng trả nợ.......VAY
HOÁ.......kiếp gì nợ vay vẫn phải........TRẢ
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@ CÔNG BẰNG TẠO HOÁ @@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
09/12/2017
Facebook: https://www.facebook.com/kendu.hop
. PHẬN TỨ PHƯƠNG (21)

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin mới nhất