. PHẬN TỨ PHƯƠNG (20)

. PHẬN TỨ PHƯƠNG (20)
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@QUỶ VƯƠNG CHÍNH TA@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
ĐỊA.........giới cõi âm ta gọi cõi.........THIÊN
ĐÀNG.....thiên ai thêu ai dệt thiên.....ĐÀNG
ÔNG......nào ông chủ cõi thiên cõi......ĐỊA
CHỦ.....nào chẳng thấy ông coi địa.....NGỤC
NHỎ.....nhất chức quỷ vương ta chứ.....AI
CHÍNH.....đạo hay phật hay chúa nào.....TÔ
TA........thấy toàn xạo các đạo còn........AI
ĐÂY.......thực tại thực tế ta không.......VẼ
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@ ÔNG CHỦ NHỎ ĐỊA ĐÀNG @@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
09/12/2017
Facebook: https://www.facebook.com/kendu.hop
. PHẬN TỨ PHƯƠNG (20)

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *