. PHẬN TỨ PHƯƠNG (19)

. PHẬN TỨ PHƯƠNG (19)
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@ SOI ĐƯỜNG THẾ GIAN @@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
TA......không giác ngộ ai nhưng sẽ.......CHỈ
NGUYỆN.góp sức mọn làm người dẫn.ĐƯỜNG
LÀM ....việc thiện không độ thế cứu....NHÂN
NGƯỜI....thường ta xin chỉ đường nhân ....THẾ
SOI........ánh hào quang lối trước ta.........ĐI
ĐƯỜNG.....đắc quả duy nhất chính ta.....TÌM
THẾ..nhân sao biết những chuyện đau..LÒNG
GIAN.....nan mở đường ta mang ánh.....SÁNG
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@TÌM LÒNG SÁNG @@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
09/12/2017
Facebook: https://www.facebook.com/kendu.hop
. PHẬN TỨ PHƯƠNG (19)

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin mới nhất