Mới 2 lần phun phân hóa mầm hoa của Vinaxanh thôi e nó đã như vậy rồi nếu mà được 3 lần thì sẽ như t

Mới 2 lần phun phân hóa mầm hoa của Vinaxanh thôi e nó đã như vậy rồi nếu mà được 3 lần thì sẽ như thế nào các bác nhỉ?
12/06/2018
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009843150425
Mới 2 lần phun phân hóa mầm hoa của Vinaxanh thôi e nó đã như vậy rồi nếu mà được 3 lần thì sẽ như t

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin mới nhất