Làm thế nào để trẻ em có được cuộc sống hạnh phúc

1. Nuôi dưỡng và gắn bó
Kinh nghiệm ban đầu của đứa trẻ về nuôi dưỡng và phát triển mối quan hệ với người lớn quan tâm đến tất cả các khía cạnh của hành vi và sự phát triển. Khi cha mẹ và con cái có tình cảm mạnh mẽ, ấm áp cho nhau, trẻ em phát triển lòng tin rằng cha mẹ của họ sẽ cung cấp những gì họ cần để phát triển, bao gồm tình yêu, chấp nhận, hướng dẫn tích cực và bảo vệ. Họ có thể thể hiện tình yêu với con bằng cách mặc cùng con đồng phục gia đình.
2. Kiến thức về nuôi dạy con cái và phát triển trẻ
Kỷ luật vừa có hiệu quả vừa nuôi dưỡng khi phụ huynh biết cách thiết lập và thực thi các giới hạn và khuyến khích các hành vi thích hợp dựa trên tuổi và mức độ phát triển của đứa trẻ. Các bậc cha mẹ hiểu rõ cách trẻ phát triển và phát triển có thể tạo ra một môi trường nơi trẻ có thể sống được đến tiềm năng của chúng. Lạm dụng và bỏ mặc trẻ em thường liên quan đến sự thiếu hiểu biết về sự phát triển của trẻ thơ cơ bản hoặc không có khả năng đưa kiến thức đó vào hành động. Tư vấn kịp thời, huấn luyện, tư vấn và thực hành có thể hữu ích hơn cho phụ huynh hơn là thông tin một mình.
3. Khả năng chống chọi của phụ huynh
Khả năng hồi phục là khả năng để giải quyết những căng thẳng hàng ngày và phục hồi từ những cuộc khủng hoảng thường xuyên. Cha mẹ nhạy cảm về mặt cảm xúc có thái độ tích cực, sáng tạo giải quyết các vấn đề, giải quyết các thách thức hiệu quả, và ít có khả năng hướng giận dữ và thất vọng đến con mình. Ngoài ra, những bậc phụ huynh này cũng nhận thức được những thách thức của mình
4. Các kết nối xã hội
Các bằng chứng liên kết sự cô lập xã hội và nhận thấy sự thiếu hỗ trợ đối với hành vi ngược đãi trẻ em. Gia đình và bạn bè đáng tin cậy và đáng tin cậy hỗ trợ tinh thần cho cha mẹ bằng cách khuyến khích và hỗ trợ trong việc đối mặt với những thách thức hàng ngày khi nuôi gia đình. Những người trưởng thành có thể hỗ trợ trong gia đình và cộng đồng có thể mô hình thay đổi cách nuôi dạy con và có thể phục vụ như là nguồn lực cho cha mẹ khi họ cần giúp đỡ.
5. Hỗ trợ cụ thể cho phụ huynh
Nhiều yếu tố ngoài mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái ảnh hưởng đến khả năng chăm sóc cho con cái của một gia đình. Cha mẹ cần những nguồn lực cơ bản như thực phẩm, quần áo, nhà cửa, vận chuyển và tiếp cận các dịch vụ thiết yếu đáp ứng các nhu cầu gia đình. Một số gia đình cũng cần được hỗ trợ để kết nối các dịch vụ xã hội như điều trị cai rượu và ma túy  hoặc các phúc lợi công cộng. Cung cấp hoặc kết nối các gia đình với sự hỗ trợ cụ thể mà các gia đình cần là rất quan trọng. Những nỗ lực kết hợp này giúp các gia đình đối phó với căng thẳng và ngăn ngừa các tình huống mà hành vi ngược đãi có thể xảy ra.
6. Năng lực xã hội và tình cảm của trẻ em
Giống như học cách đi bộ, nói chuyện hay đọc, trẻ em cũng phải học cách xác định và thể hiện cảm xúc một cách hiệu quả. Khi trẻ có các công cụ phù hợp để thể hiện tình cảm lành mạnh, cha mẹ có thể đáp ứng tốt hơn, điều này làm tăng mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái.

01/05/2017
Làm thế nào để trẻ em có được cuộc sống hạnh phúc

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin mới nhất