Là Thiên Chúa Chúa Giêsu không cần sự gì chúng ta có thể dâng lên cho Ngài

Là Thiên Chúa, Chúa Giêsu không cần sự gì chúng ta có thể dâng lên cho Ngài. Chỉ một điều Chúa đã làm mình cần: Ngài đã dựng nên chúng ta có khả năng yêu, có khả năng đón nhận tình yêu của Chúa để chúng ta có thể yêu Chúa. Tình yêu chân thật không cần của lễ. Tình yêu chân thật cần được hồi đáp với tình yêu.
Khi chúng ta sống trong tự do của kẻ làm con Chúa và tự do để yêu Chúa, không sự gì làm Chúa vinh dự hơn.
Xin Chúa cho con gỡ mình ra khỏi những tăm tối mê hoặc để đón nhận tình yêu của Chúa qua những việc Chúa đã làm cho con đặc biệt là qua bí tích Hòa Giải (xưng tội) và qua việc lãnh nhận Thánh Thể và được tự do để yêu Chúa như Chúa mong muốn.
18/09/2019
Là Thiên Chúa Chúa Giêsu không cần sự gì chúng ta có thể dâng lên cho Ngài

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin mới nhất