Kỳ thực không phải là thế giới có vấn đề hay người khác quá sai quấy mà vấn đề nằm chính ngay nơi tâ

Kỳ thực, không phải là thế giới có vấn đề, hay người khác quá sai quấy, mà vấn đề nằm chính ngay nơi tâm ta. Khi nhìn đời bằng cái tâm có vấn đề, mang đầy những cảm xúc và thành kiến tiêu cực, thì chúng ta thấy ai cũng thành sai quấy, đụng chuyện gì cũng hóa tổn thương.
14/03/2019
Kỳ thực không phải là thế giới có vấn đề hay người khác quá sai quấy mà vấn đề nằm chính ngay nơi tâ
1 bình luận:
Hoang Quyen
14-03-2019, 02:21:08
Đọc để tìm lại và làm mới được mình phần nào sót lại sau mỗi sóng gió cuộc đời chị nhỉ. Chẳng ai sống hoàn hảo cho hết thảy mọi người....!

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin mới nhất