Hôm nay Diệu Hoa đăng tin tha thiết đến chư vị phật tử cụ ông Nguyễn Nhâm mất 3 giờ 10 phút ngày 20

Hôm nay Diệu Hoa đăng tin tha thiết đến chư vị phật tử, cụ ông Nguyễn Nhâm mất 3 giờ 10 phút ngày 20 Tháng 11 năm 2017, hưởng thọ 86 tuổi, là thân sinh sư thầy Thích Tâm Phong. Nay diệu hoa xin thọ chú và trì danh hiệu Phật để hồi hướng cho ông và những oan gia trái chủ từ nhiều đời nhiều kiếp của ông và chúng sanh trong 10 phương cõi Phật đều được vãng sanh Cực lạc. Diệu hoa mong chư vị phật tử hãy cùng Diệu Hoa gieo duyên lành này khiến ông cùng chúng sanh trong 10 phương đều được lợi lành ạ.
12/03/2019
Hôm nay Diệu Hoa đăng tin tha thiết đến chư vị phật tử cụ ông Nguyễn Nhâm mất 3 giờ 10 phút ngày 20
24 bình luận:
Tìm Về Bến Giac
12-03-2019, 02:24:05
Nam mô a di đà phật.
Diệu Hoa
12-03-2019, 02:24:05
Da. Con biết nên con mới đăng cô.
Tìm Về Bến Giac
13-03-2019, 04:35:40
Con hoan hỷ cô vội quá nên không đọc được bài viết của con. Chỉ thấy con đăng Cô vào bình luận thôi. Hoan hỷ nhé con
Diệu Hoa
13-03-2019, 04:35:40
Da. Nam mo a di da phat
Binh AN Quach
14-03-2019, 04:26:44
NAM MÔ A DI ĐA PHẬT
Hang Dinh
14-03-2019, 04:26:44
DẠ NAM MÔ A DI ĐÀ PHÂT
Thu Thuy
15-03-2019, 04:20:33
Nam mo a di da phat
Nông Thanh Nga
15-03-2019, 04:20:33
Nam mô A Di Đà PhậtNam mô A Di Đà PhậtNam mô A Di Đà Phật
Ngô Mừng
16-03-2019, 04:29:14
A Di Đà Phật
Hang Dinh
16-03-2019, 04:29:15
DẠ THẦY NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỐI ĐẠI TỪ ĐẠI BI TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHÂTNAM MÔ A DI ĐÀ PHÂTNAM MÔ A DI ĐÀ PHÂTNAM MÔ A DI ĐÀ PHÂT NAM MÔ A DI ĐÀ PHÂTNAM MÔ A DI ĐÀ PHÂTNAM MÔ A DI ĐÀ PHÂTNAM MÔ A DI ĐÀ PHÂT
Tuyet Phung
17-03-2019, 04:16:44
Nam Mo a di da Phat. Nam Mo a di da Phat. Nam Mo a di da Phat
Hang Dinh
17-03-2019, 04:16:44
DẠ NAM MÔ A DI ĐÀ PHÂT
Mai Thảo
18-03-2019, 04:18:07
Nam Mô A Di Đà Phật
Thuý Vân Vũ
18-03-2019, 04:18:07
A di đà phật
Xuân Vũ
19-03-2019, 04:13:06
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬTNAM MÔ A DI ĐÀ PHẬTNAM MÔ A DI ĐÀ PHẬTNguyện cầu cho ông được vãng sanh cực lạc .
Diệu Liên
19-03-2019, 04:13:06
Nam Mô A Di Đà Phật
Nguyễn Lài
20-03-2019, 04:13:47
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
An Nhiên
20-03-2019, 04:13:47
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Thanh Huynh
21-03-2019, 04:15:44
A di đa phât
Lộc Vừng
21-03-2019, 04:15:44
Nam mô a di đà phật
Diệu Hoa
22-03-2019, 04:11:11
Nam ml a di da phatNam mo a di da phatNam mo a di da phatNam mo a di da phatNam mo a di da phatNam mo a di da phatNam mo a di da phatNam mo a di da phatNam mo a di da phatNam mo a di da phatNam mo a di da phatNam mo a di da phatNam mo a di da phatNam mo a di da phat
Xuân Vũ
22-03-2019, 04:11:11
DH ơi là ba thầy Uyên tường đó hả e
Diệu Hoa
23-03-2019, 04:11:22
Da. Nam mô a di da phat.
Xuân Vũ
23-03-2019, 04:11:23
Mô phật

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin mới nhất