Hôm nay Diệu Hoa đăng tin tha thiết đến chư vị phật tử cụ ông Nguyễn Nhâm mất 3 giờ 10 phút ngày 20

Hôm nay Diệu Hoa đăng tin tha thiết đến chư vị phật tử, cụ ông Nguyễn Nhâm mất 3 giờ 10 phút ngày 20 Tháng 11 năm 2017, hưởng thọ 86 tuổi, là thân sinh sư thầy Thích Tâm Phong. Nay diệu hoa xin thọ chú và trì danh hiệu Phật để hồi hướng cho ông và những oan gia trái chủ từ nhiều đời nhiều kiếp của ông và chúng sanh trong 10 phương cõi Phật đều được vãng sanh Cực lạc. Diệu hoa mong chư vị phật tử hãy cùng Diệu Hoa gieo duyên lành này khiến ông cùng chúng sanh trong 10 phương đều được lợi lành ạ.
12/03/2019
Hôm nay Diệu Hoa đăng tin tha thiết đến chư vị phật tử cụ ông Nguyễn Nhâm mất 3 giờ 10 phút ngày 20
122 bình luận:
Tìm Về Bến Giac
12-03-2019, 02:24:05
Nam mô a di đà phật.
Diệu Hoa
12-03-2019, 02:24:05
Da. Con biết nên con mới đăng cô.
Tìm Về Bến Giac
13-03-2019, 04:35:40
Con hoan hỷ cô vội quá nên không đọc được bài viết của con. Chỉ thấy con đăng Cô vào bình luận thôi. Hoan hỷ nhé con
Diệu Hoa
13-03-2019, 04:35:40
Da. Nam mo a di da phat
Binh AN Quach
14-03-2019, 04:26:44
NAM MÔ A DI ĐA PHẬT
Hang Dinh
14-03-2019, 04:26:44
DẠ NAM MÔ A DI ĐÀ PHÂT
Thu Thuy
15-03-2019, 04:20:33
Nam mo a di da phat
Nông Thanh Nga
15-03-2019, 04:20:33
Nam mô A Di Đà PhậtNam mô A Di Đà PhậtNam mô A Di Đà Phật
Ngô Mừng
16-03-2019, 04:29:14
A Di Đà Phật
Hang Dinh
16-03-2019, 04:29:15
DẠ THẦY NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỐI ĐẠI TỪ ĐẠI BI TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHÂTNAM MÔ A DI ĐÀ PHÂTNAM MÔ A DI ĐÀ PHÂTNAM MÔ A DI ĐÀ PHÂT NAM MÔ A DI ĐÀ PHÂTNAM MÔ A DI ĐÀ PHÂTNAM MÔ A DI ĐÀ PHÂTNAM MÔ A DI ĐÀ PHÂT
Tuyet Phung
17-03-2019, 04:16:44
Nam Mo a di da Phat. Nam Mo a di da Phat. Nam Mo a di da Phat
Hang Dinh
17-03-2019, 04:16:44
DẠ NAM MÔ A DI ĐÀ PHÂT
Mai Thảo
18-03-2019, 04:18:07
Nam Mô A Di Đà Phật
Thuý Vân Vũ
18-03-2019, 04:18:07
A di đà phật
Xuân Vũ
19-03-2019, 04:13:06
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬTNAM MÔ A DI ĐÀ PHẬTNAM MÔ A DI ĐÀ PHẬTNguyện cầu cho ông được vãng sanh cực lạc .
Diệu Liên
19-03-2019, 04:13:06
Nam Mô A Di Đà Phật
Nguyễn Lài
20-03-2019, 04:13:47
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
An Nhiên
20-03-2019, 04:13:47
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Thanh Huynh
21-03-2019, 04:15:44
A di đa phât
Lộc Vừng
21-03-2019, 04:15:44
Nam mô a di đà phật
Diệu Hoa
22-03-2019, 04:11:11
Nam ml a di da phatNam mo a di da phatNam mo a di da phatNam mo a di da phatNam mo a di da phatNam mo a di da phatNam mo a di da phatNam mo a di da phatNam mo a di da phatNam mo a di da phatNam mo a di da phatNam mo a di da phatNam mo a di da phatNam mo a di da phat
Xuân Vũ
22-03-2019, 04:11:11
DH ơi là ba thầy Uyên tường đó hả e
Diệu Hoa
23-03-2019, 04:11:22
Da. Nam mô a di da phat.
Xuân Vũ
23-03-2019, 04:11:23
Mô phật
Minh Cường
24-03-2019, 04:12:42
Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi Tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật
Diệu Hoa
24-03-2019, 04:12:43
Nam mo a di da phatNam mo a di da phatNam mo a di da phatNam mo a di da phatNam mo a di da phatNam mo a di da phatNam mo a di da phatNam mo a di da phatNam mo a di da phatNam mo a di da phat Nam mo a di da phatNam mo a di da phatNam mo a di da phatNam mo a di da phatNam mo a di da phatNam mo a di da phatNam mo a di da phatNam mo a di da phatNam mo a di da phatNam mo a di da phatNam mo a di da phat Nam mo a di da phat
Cuong Doan
25-03-2019, 04:09:39
A Di Đà Phật
Huyentrang Nguyen
25-03-2019, 04:09:39
Nam mo a di da phat . Phap tanh cung nguyen cho ong som duoc vang sanh
Nguyễn Thị Thắm
26-03-2019, 04:08:41
Nam Mô A Di Đà PhậtNam Mô A Di Đà PhậtNam Mô A Di Đà Phật
Kiều Thị Thành
26-03-2019, 04:08:41
A di đa phat
Loc Nguyen
27-03-2019, 04:07:03
A di đà phật
Tuan Hoang
27-03-2019, 04:07:03
A di da Phat
Tâm Thanh Liêu
28-03-2019, 04:05:06
Nam Mô A Di Đà Phật
Tịnh Trần
28-03-2019, 04:05:06
Nam Mô A Di Đà Phật
Thi Thu Tran
29-03-2019, 04:04:55
Nam mo a di da phat
Đoan Van Linh
29-03-2019, 04:04:55
Dạ nam mô a di đà phật
Nguyễn Thiênkim
30-03-2019, 04:04:58
Nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật
Bui Liêụ
30-03-2019, 04:04:58
Dạ.nam mô a di đa phat Con xin thọ chú và niệm phat hôi hướng cho ông và oan gia trai chủ cuả ông cùng chúng sanh trong mươi phương coi phat.tất thảy đều siêu thăng cực lạc quốc
Mầu Phúc Sinh
31-03-2019, 04:05:19
dạ, Nam Mô A Di Đà Phật.
Yogesh Kakde
31-03-2019, 04:05:19
Namo buddhay jaybhim
Ngô Gia Hạnh
01-04-2019, 04:05:52
A MI ĐÀ PHẬT, A MI ĐÀ PHẬT, A MI ĐÀ PHẬT.
Nguyễn Chí Nghĩa
01-04-2019, 04:05:52
A DI ĐÀ PHẬT .
Cực Lạc Phương Tây
02-04-2019, 04:04:58
Nam mo tiep dan dao su a di da phat
Nguyễn Thị Phượng
02-04-2019, 04:04:59
Nam mô a di đà Phật Nam mô a di đà Phật Nam mô a di đà Phật Nam mô a di đà Phật Nam mô a di đà Phật Nam mô a di đà Phật Nam mô a di đà Phật Nam mô a di đà Phật Nam mô a di đà Phật Nam mô a di đà Phật
Thiện Nguyện Chủ Nhật
03-04-2019, 04:04:52
Nam Mô A Di Đà Phật
Lý Minh Mẩn
03-04-2019, 04:04:52
Nam Mô Tây phương cực Lạc thế giới Đại Từ Đại Bi. Tiếp dẫn Vong linh đạo sư. A DI ĐÀ PHẬT.
Diệu Âm Thanh Tịnh
04-04-2019, 04:05:28
A Di Đà Phật
Tâm Hướng Tuệ
04-04-2019, 04:05:28
Nam mô a di đà phật
Kim Tu Van
05-04-2019, 04:05:19
A DI ĐÀ PHẬT
Tu Thien
05-04-2019, 04:05:19
Dạ .nam mô a di đà phật
Đào Văn Thảo
06-04-2019, 04:10:22
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Kieu My
06-04-2019, 04:10:22
A di da qhat
Dan Nguyen
07-04-2019, 04:10:46
Nam mô a di đà phật
Xá Nguyen Thi
07-04-2019, 04:10:46
CON NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬTCON NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬTCON NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Dương Nguyễn
08-04-2019, 04:08:50
A di đà phật
Hoang Anh
08-04-2019, 04:08:50
Nam mo a di da phat nam mo a di da phat nam mo a di da phat nam mo a di da phay
Xá Nguyen Thi
09-04-2019, 04:08:53
CON NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬTCON NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬTCON NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Hòa Nhật
09-04-2019, 04:08:53
A di đa phat
Phạm Vũ
10-04-2019, 04:09:39
Nam mô thế giới Đại từ đại Bi Tiếp dẫn đạo Sư A di đà Phật
Long Vũ
10-04-2019, 04:09:39
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT .
Bửu Ngố
11-04-2019, 04:08:05
A Di Đà Phật
Phúc Hải
11-04-2019, 04:08:05
? Nam Mô A Mi Đà Phật_(())_ ❤
Nguyễn Thị Hà
12-04-2019, 04:09:03
Nam mô a di đà phật.
Nguyễn Ngọc
12-04-2019, 04:09:03
Nam Mô A Di Đà Phật
Thieu Thi Thuy Trang
13-04-2019, 04:09:06
Nam mô a di đà phật Nam mô a di đà phật Nam mô a di đà phật
Phương Thúy Lê
13-04-2019, 04:09:06
Dạ, nam mô a di đà phật Nam mô a di đà phật Nam mô a di đà phật
Bùi Thị Thanh Trang
14-04-2019, 04:08:14
Nam Mô A Di Đà Phật!Cầu xin Chư vị Phật, Bồ Tát gia hộ độ trì cho cha, mẹ và tất cả chúng sanh trong Pháp giới luôn được hoan hỉ, an vui, thân tâm an lạc, đồng trọn thành Phật đạo.
Xuân Vũ
14-04-2019, 04:08:14
Nam mô a di đà phật
Dieu Thuong
15-04-2019, 04:06:01
* ? NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT ? * *? * ? * ?* *?* *?*???*?* *?* *? * *MẾN * CHÚC* * ?* *? * ?AN LẠC? *?* *?* ? HẠNH ? PHÚC? *?* *?* ?*?*? *? *? * ?* *?*? ??? ?* ?* *?* ?*? *?* * ? * ?* *?*  ┊ `.┊ `┊┏╮/╱ ┊ `.┊ `┊╰★╮  ┊ `.┊ `┊╱/╰┛? DIỆU THƯỜNG ?chúc MAY--MẮN - BÌNH AN-.CÁT TƯỜNG NHƯ Ý ...?.??......  ┊ ┊ ┊  ┊ ┊ ?  ┊ ┊  ┊ ?  ┊   ?
Dieu Ngoc Hoang
15-04-2019, 04:06:01
A di đà phật
Dung Chi
16-04-2019, 04:05:36
Nam mô a di đà phat. Nam mô a di đà phat. Nam mô a di đà phat. Nam mô a di đà phat. Nam mô a di đà phat. Nam mô a di đà phat. Nam mô đại bi tâm thỉnh cứu kho cứu nạn quang đại linh cảm ứng quan the âm bo tat.
La Hầu La
16-04-2019, 04:05:36
Nam mo a di da phat
Thanh Thảo
17-04-2019, 04:06:11
A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật
Chichidaophat Tran
17-04-2019, 04:06:11
nam mo a di da phat,
Thùy Trang
18-04-2019, 04:06:17
Nam mo a dj da phat Nam mo a di da phat Nam mo a di da phat
Vô Thượng Bồ Đề
18-04-2019, 04:06:17
“Án, a mô già vĩ lô tả nẵng, ma hạ mẫu nại-la, ma nê, bát nạp-ma, nhập-phộc la, bát-la vạt đá dã, hồng”
Tâm Trung
19-04-2019, 04:05:08
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nguyễn Hằng
19-04-2019, 04:05:08
Dạ, nam mô a di đà phật
Vân Trần
20-04-2019, 04:04:24
Nam mo a di da phat
Phúc Lâm
20-04-2019, 04:04:24
Nam mô a di đà phật
Lê Quang Hải
21-04-2019, 04:04:36
Nam mô A Di Đà Phật
Giang Doan
21-04-2019, 04:04:36
A DI ĐÀ PHẬTA DI ĐÀ PHẬTA DI ĐÀ PHẬTA DI ĐÀ PHẬTA DI ĐÀ PHẬTA DI ĐÀ PHẬTA DI ĐÀ PHẬTA DI ĐÀ PHẬTA DI ĐÀ PHẬTA DI ĐÀ PHẬTA DI ĐÀ PHẬTA DI ĐÀ PHẬTA DI ĐÀ PHẬTA DI ĐÀ PHẬTA DI ĐÀ PHẬTA DI ĐÀ PHẬTA DI ĐÀ PHẬTA DI ĐÀ PHẬTA DI ĐÀ PHẬTA DI ĐÀ PHẬTA DI ĐÀ PHẬTA DI ĐÀ PHẬTA DI ĐÀ PHẬTA DI ĐÀ PHẬTA DI ĐÀ PHẬTA DI ĐÀ PHẬTA DI ĐÀ PHẬTA DI ĐÀ PHẬTA DI ĐÀ PHẬTA DI ĐÀ PHẬT
Vansubinhan Vansubinhan
22-04-2019, 04:04:13
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Nguyễn Thị Hồng Tươi
22-04-2019, 04:04:13
A Di Đà PhậtA Di Đà PhậtA Di Đà Phật
Mai Nhat
23-04-2019, 04:04:09
Nam mô a di đa phât. Nam mô a di đa phât. Nam mô a di đa phât.
Thi Thinh Nguyen
23-04-2019, 04:04:09
Nam mô ADi Đà Phật
Meo Meo Tran
24-04-2019, 04:04:44
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬTNAM MÔ A DI ĐÀ PHẬTNAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Huy Phan
24-04-2019, 04:04:44
NAM MO A DI DA PHAT
Hoa Duong
25-04-2019, 04:04:34
Nam mô a di đà phật
Thu Tran Thi
25-04-2019, 04:04:35
Năm mô a Di Đà phat
Thảo Trang
26-04-2019, 04:04:13
Nam mô a di đà phật
Thanh ThanhTram
26-04-2019, 04:04:13
Chúng con xin 1 niệm được hồi hướng cho cụ. Nam mô A DI ĐÀ PHẬT.
Nhuận Tường
27-04-2019, 04:03:53
Nam Mô A Di Đà Phật
Tang Zhenfu
27-04-2019, 04:03:53
Nam Mo A Di Da Phat
Thiện Nguyện Chủ Nhật
28-04-2019, 04:03:47
Nam Mô A Di Đà Phật
Ky Nguen
28-04-2019, 04:03:47
Nam mo a di da phat
Thủy Phan
29-04-2019, 04:04:08
Nam mô A di Đà phật
Phượng Bích
29-04-2019, 04:04:08
Nam Mô A Di Đà PhậtNam Mô A Di Đà PhậtNam Mô A Di Đà Phật...
Liễu Thu
30-04-2019, 04:02:42
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
Thi Thanh
30-04-2019, 04:02:43
A DI ĐÀ PHẬT
Hoa Chu
01-05-2019, 04:02:43
NAM MO A DI DA PHAT
Truyền Tươi
01-05-2019, 04:02:43
Nam mô a di đà phật
Huỳnh Yến
02-05-2019, 04:02:32
A di đà phật
Trần Kim Anh
02-05-2019, 04:02:32
Nam mô a di đa phât Nam mô a di đa phât Nam mô a di đa phât
Lặng Nhìn Cuộc Dời
03-05-2019, 04:08:58
Nam mô a di đà phật
Lê Minh Thanh
03-05-2019, 04:08:58
Nam mô A Di Đà Phật
Đẹp Từ Tâm
04-05-2019, 04:02:43
Nam Mô A Di Đà Phật.!
Phuoc Mai
04-05-2019, 04:02:43
Nam mô a di đà phật
Huê Bui Thi
05-05-2019, 04:03:37
Nam mô a di đa phât
Lê Thị Hằng
05-05-2019, 04:03:37
Nam Mô A Di Đà Phật
Anh Lan
06-05-2019, 04:03:21
Nam mo a di da phat
Huê Bui Thi
06-05-2019, 04:03:21
Nam mô a di đa phât
Trịnh Trịnh
07-05-2019, 04:03:08
Nam Mo A Di Da Phat.
Tịnh Vân Nguyễn
07-05-2019, 04:03:08
Nam mô a di đa bà dạ đa tha dà đa dạ đa diệt dạ tha A di rị đô bà tì a di rị đa tất đam bà tì, a di rị đa tì ca lan đế a di rị đa tì ca lan đá Dà di ni dà da ra chỉ đa ca lệ ta bà ha Con xin được hồi hướng cho cụ. Mô Phật.
Mai Thuý nhật
08-05-2019, 04:03:10
Nam mô a di đà phật
Lê Phụng
08-05-2019, 04:03:10
Nam mô a di đà phật
Nguyễn Đức Hưng
09-05-2019, 04:02:41
A DI ĐÀ PHẬT
Dung Vu
09-05-2019, 04:02:43
Nam mo adi đà phật...
Tĩnh Tâm Sống
10-05-2019, 04:03:11
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nguyễn Trúc Giang
10-05-2019, 04:03:11
Nam mo A di da phat
Phương Pham
11-05-2019, 04:02:54
A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật
Huê Bui Thi
11-05-2019, 04:02:54
Adi đa phât

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin mới nhất