Hết ngày làm việc, về nhà cơm nước tắm giặt, ôm đt một lát

Hết ngày làm việc, về nhà cơm nước tắm giặt, ôm đt một lát. Tắt đèn đi ngủ. Cả năm trời cứ như vậy đấy. Mình đang bỏ tù bản thân. Và cả những năm tháng về sau sẽ sao nhỉ. ?
12/06/2018
Facebook: https://www.facebook.com/nguyen.yen.121398
Hết ngày làm việc, về nhà cơm nước tắm giặt, ôm đt một lát

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin mới nhất