H I Ế U Đ Ạ O 1 Hướng về Đức Mục Kiền Liên

-?- H I Ế U - Đ Ạ O -?-
1. Hướng về Đức Mục Kiền Liên
Tạc lòng khắc dạ trì chuyên luyện hành
Pháp thân vi diệu se mành
Nghĩa ân Từ Mẫu ... trọn dành tình thiêng !!!
2. Con thời tỉnh ngộ giác duyên
Hồi đầu nẻo sáng tịnh thiền độ tri
Mở khai tâm trí rạng ngời
An nhiên cõi lạc ... thảnh thơi Niết Bàn !!!
3. Hòa minh tinh khiết ánh vàng
Đắc thành hạnh nguyện muôn ngàn an vui
Đời ta có đạo sá chi
Khổ sầu ai oán ... ngậm ngùi cách xa !!!
4. Nổi trôi giữa chốn Ta Bà
Hanh hao nghiệp quả trầm kha níu quàng
Chân thành hiếu để kết đan
Phước điền viên mãn ... thanh nhàn cảnh tiên (!)
_()_ NAM MÔ
ĐẠI HIẾU
MỤC KIỀN LIÊN
BỒ TÁT
MA HA TÁT _()_
Minh Tấn , 17/2 Mậu Tuất .|.
09/06/2019
H I Ế U Đ Ạ O 1 Hướng về Đức Mục Kiền Liên

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin mới nhất