Cả ngày chỉ ngồi ăn và test máy cho các tình yêu đây

Cả ngày chỉ ngồi ăn và test máy cho các tình yêu đây
Hôm nay e có 6 gold 64g máy tuyển đẹp keng
Giá quá tình yêu luôn nhé mấy chế
Em thắng chuyên hàng tuyển
Số lượng không có nhiều nhưng hàng đảm bảo
Lh : 0041535636 Em thắng 8 tuổi
16/01/2018
Facebook: https://www.facebook.com/beo.thang.5099
Cả ngày chỉ ngồi ăn và test máy cho các tình yêu đây
2 bình luận:
Le Quang Cuong
23-12-2017, 19:21:47
Không có chấm câu đọc mỏi quá. Để t dịch lại cho mng dễ đọc nhé “Em Thắng chuyên Hàng. Tuyển số lượng không có nhiều nhưng Hàng đảm bảo”
Bùi Trung Huỳnh
27-12-2017, 15:00:50
Đỗ Minh Thắng
Đỗ Minh Thắng
Đỗ Minh Thắng
27-12-2017, 21:39:50
Cảm ơn bạn đã nhắc nhở

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *