bản thân luôn dặn lòng mình sống phải có tình và có nghĩa nhưng sao nhận được chỉ là bấy nhiêu sầu,v

bản thân luôn dặn lòng mình sống phải có tình và có nghĩa nhưng sao nhận được chỉ là bấy nhiêu sầu,và ưu phiền...
30/06/2018
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100022857303434
bản thân luôn dặn lòng mình sống phải có tình và có nghĩa nhưng sao nhận được chỉ là bấy nhiêu sầu,v

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin mới nhất