203 Hỏi Thỉnh hỏi thường ngày trì chú là chuyên trì một bài chú hay là trì niệm nhiều loại chú

203. Hỏi: Thỉnh hỏi, thường ngày trì chú là chuyên trì một bài chú hay là trì niệm nhiều loại chú? Trì chú nào được lợi ích thù thắng hơn?
Đáp: Không có được lợi lộc gì! Vì đều là pháp bình đẳng, không có cao thấp. Một tức là nhiều, nhiều cũng là một. Con niệm chú nhiều nhưng cũng phải chuyên tâm thì mới linh nghiệm. Nếu con có thể chuyên nhất trì tụng một bài chú thôi thì càng được linh nghiệm hơn. Đó là bởi vì con có lòng tham nên mới nói là muốn niệm nhiều chú, nhiều kinh thêm một chút. Đây đều là do lòng tham của con tác quái đó thôi!
27/04/2019
203 Hỏi Thỉnh hỏi thường ngày trì chú là chuyên trì một bài chú hay là trì niệm nhiều loại chú

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin mới nhất